วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปี 2560


ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ของแพทย์วิถีธรรม  ปี 2560

เดือนมกราคม
 1-31 มกราคม 2560  กิจกรรมโรงบุญ ณ ท้องสนามหลวง
 4 มกราคม 2560 ตลาดวิถีธรรม ณ หน้าตลาดดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
5-13 มกราคม 2560 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
15-23 มกราคม 2560 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
19-20 มกราคม 2560 วัดบ้านโนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
21-22 มกราคม 2560 พุทธสถานดอยรายปลายฟ้า อ.เมือง จ.เชียงราย
23-31 มกราคม 2560 พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง จ.กาฬสินธุ์
24-25 มกราคม 2560 เทศบาลแม่แรง จ.ลำพูน
25 มกราคม 2560 ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
28 มกราคม 2560 วัดพุทธดัลลัส Texas USA


เดือนกุมภาพันธ์
1-28 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมโรงบุญ ณ ท้องสนามหลวง
1-9 กุมภาพันธ์ 2560 พุทธสถานศาลีอโศก จ.นครสวรรค์
3 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลสูงเม่น จ.แพร่
3 ก.พ.2560 ศิริราชวิถีธรรม จ.กรุงเทพ
8-9 กุมภาพันธ์ 2560 รพ.สต.หนองตูม จ.ขอนแก่น
10 กุมภาพันธ์ 2560 อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
11-15 กุมภาพันธ์ 2560 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12-13 กุมภาพันธ์ 2560 บ้านทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
14-18 กุมภาพันธ์ 2560 ทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี
17-19 กุมภาพันธ์ 2560 อ.สวี จ.ชุมพร
18-19 กุมภาพันธ์ 2560 บ้านจิราพร 2 จ.ลำพูน
18-26 กุมภาพันธ์ 2560 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
18-25 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยแม้โจ้ จ.เชียงใหม่
20 กุมภาพันธ์ 2560 บ้านวังเบอะ จ.แพร่
25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านโปะหมอ บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พุทธสถานสีมาอโศก จ.นครราชสีมา
24-26 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
25 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 งานกาชาด ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 
26 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ธรรมชาติดบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เดือนมีนาคม
1-31 มีนาคม 2560 กิจกรรมโรงบุญ ณ ท้อง สนามหลวง บริเวณลานแม่พระธรณีบีบมวยผม จ.กรุงเทพ  

1-9 มีนาคม 2560 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
3 มีนาคม 2560 ศิริราชวิถีธรรม ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพ 
4-5 มีนาคม 2560 วัดศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 
4-5 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 
4-5 มีนาคม 2560 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี 
7-8 มีนาคม 2560 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
9 มีนาคม 2560 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
9-10 มีนาคม 2560 หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
10 มีนาคม 2560 อารามภิกษุณีนิโรธาราม ต.แม่เตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
12 มีนาคม 2560 บ้านคุณสมศักดิ์-หมวย ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
12-20 มีนาคม 2560 ฮอมบุญอโศก อ.เด่นชัย จ.แพร่
14-16 มีนาคม 2560 บ้านกระเดาพัฒนา อ.นาดู จ.กาฬสินธุ์
16-20 มีนาคม 2560 งานเทศกาลผู้ไทนานาชาติ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
16-17 มีนาคม 2560 โรงพยาบาลหนองเรือ จ.ขอนแก่น
19 มีนาคม 2560 วัดธรรมประทีป DC USA
23-28 มีนาคม 2560 วัดป่าภูฝางสันติธรรม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
24 มีนาคม 2560 โรงพยาบาลพนมดงรัก จ.สุรินทร์
25-26 มีนาคม 2560 วัดทุ่งแล้ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
25-26 มีนาคม 2560 พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
26 มีนาคม 2560 โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตจอมทอง จ.กรุงเทพฯ
29 มีนาคม 2560 โรงแรมเซ้นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ.กรุงเทพ
30 มีนาคม 2560 วัดร้องใหม่ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
30 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
30-31 มีนาคม 2560 รพ.สต.กระทรวง อ.พยัคฆ์ จ.มหาสารคาม

เดือนเมษายน
1-30 เมษายน 2560 กิจกรรมโรงบุญ ณ ท้องสนามหลวง ข้างลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม จ.กรุงเทพ 
4 เมษายน 2560 ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา จ.เชียงใหม่ 
4-5 เมษายน 2560 รพ.สต.เขนก อ.ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
5-7 เมษายน 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น   
7 เมษายน 2560 โรงพยาบาลพนมดงรัก จ.สุรินทร์ 
8-9 เมษายน 2560 วัดป่าเมตตาราม บ้านโนนเขวา ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
10 เม.ย.2560 บ้า้นสว่างมรรคา ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
13 เมษายน 2560 อ.แวงน้อย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 
16 เมษายน 2560 วัดพระธาตุบัวหลวงไทย เมืองเทฮาชาปี USA
16 เมษายน 2560 วัดป่าธรรมชาติดอนจูเลียต เมืองเอลมองเต้ USA 
18-26 เมษายน 2560 ค่ายพระไตรปิฏก สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 22 เมษายน 2560 ประุชมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
23 เมษายน 2560 วัดพุทธดัลลัส เท็กซัส USA 
23 เมษายน 2560 บ้านสุขภาพ พวธ.CA N.Hollywood, CA19605 USA
 28 เมษายน 2560 รพ.สต.ท่าไคร้ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 29-30 เมษายน 2560 หมู่บ้านห้วยคุณพระ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี
30 เมษายน 2560 ไร่วังช้าง ต.พระธาติขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 
30 เมษายน 2560 ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

เดือนพฤษภาคม
 1-31 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมโรงบุญ ณ ท้องสนามหลวง ข้างลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม จ.กรุงเทพ
2-3 พฤษภาคม 2560 รพ.สต.บ้านขะเนก อ.ศีรขรภูมิ จ.สุรินทร์
 6 พฤษภาคม 2560 บ้านสุขภาพ พวธ. CA.Hollywood, CA19605 USA
6-14 พฤษภาคม 2560 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
7 พฤษภาคม 2560 ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยสันติอโศก จ.กรุงเทพ 
8 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
9 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 6 ตึก 50 พรรษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 
10 พฤษภาคม 2560 รพ.สต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ (รุ่นที่ 1) 
10 พฤษภาคม 2560 วัดไตรสิกขาทลามลตาราม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 
11 พฤษภาคม 2560 รพ.สต.แม่คำมี จ.แพร (รุ่นที่ 2)
12-13 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ธรรมรดา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
12-14 พฤษภาคม 2560 รพ.สต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ (รุ่นที่ 3)
13-14 พฤษภาคม 2560 วัดวังทรายพูล จ.พิจิตร 
14 พฤษภาคม 2560 บ้านสุขภาพ พวธ CA N.Hollywood, CA19605 USA 
15-17 พฤษภาคม 2560 วัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน 
17-22 พฤษภาคม 2560 ชุมชนทะเลธรรม จ.ตรัง 
18-19 พฤษภาคม 2560 วัดบ้านโนนรัง อ.เมือง จ.ขอบแก่น
19 พฤษภาคม 2560 ศาลาการเปรียญวัดสว่างกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
19 พฤษภาคม 2560 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
19 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา
20-21 พฤษภาคม 2560 ชุมชนศาลิอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ฺ 
20-21 พฤษภาคม 2560 รพ.สต.ห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย  
20-21 พฤษภาคม2560 บ้านทุ่งน้ำไท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
20-21 พฤษภาคม 2560 วัดบ้านสันเหมือง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 
24 พฤษภาคม 2560 โรงบุญมังสวิรัติและตลาดวิถีธรรม บ้านคุณแม่ครั่ง หน้าตลาดดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
25พ.ค.-2 มิ.ย.2560 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
26 พฤษภาคม 2560 ตลาดวิถีธรรมสัญจร บริษัท Wild at heart studion จ.กรุงเทพฯ 
27-28 พฤษภาคม 2560 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
27-28 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 
27-28 พฤษภาคม 2560 อาวาสสถานดอยรายปลายฟ้า อ.เมือง จ.เชียงราย
27-28 พฤษภาคม 2560 ไร่วังช้าง อ.จุน จ.พะเยา 
27-29 พฤษภาคม 2560 ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
28 พฤษภาคม 2560 วัดเกาะวาลุการาม อ.เมือง จ.ลำปาง 
28 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 
29 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 


เดือนมิถุนายน
1-30 มิถุนายน 2560 โรงบุญสนามหลวง ข้างพระแม่ธรณีบีบมวยผม จ.กรุงเทพ
2 มิถุนายน 2560 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 
3-4 มิถุนายน 2560 วัดสว่างอรุณ บ้านโนน ต.โนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 
 4 มิถุนายน 2560 วัดพระธาตุช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
 5-10 มิถุนายน 2560 บูทแพทย์วิถีธรรม ณ สันติอโศก อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ
5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โครงการเลี้ยงอาหารสุขภาพสภ.ค่ายบางระจัน จ.สุพรรณบุรี 
6 มิถุนายน 2560 รพ.สต.บ้านดอนบน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
8 มิถุนายน 2560 วัดสมศรีบ้านพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
9 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร
10 มิถุนายน 2560 สวนอนุรักษ์ธรรมชาติ ประเทศอินโดนีเซีย
10 มิถุนาน 2560 วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น
10-18 มิถุนายน 2560 สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
12-13 มิถุนายน 2560 คุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
20-21 มิถุนายน 2560 ค่ายสุขภาพ ณ สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี อ.เมือง จ.สระบุรี
20-26 มิถุนายน 2560 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทอง บ้านตามา  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
21-23 มิถุนายน 2560 6836 Green swamp road clermont Florida3474 USA
23-24 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
23-24 มิถุนายน 2560 วัดบูรพชนาราม อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
23-27 มิถุนายน 2560 ค่ายอาหารเป็นยาและกสิกรรมไร้สารพิษ ณ สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
24-25 มิถุนายน 2560 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ 6836 Green swamp road clermont Florida 34714 USA
24-25 มิถุนายน 2560 ไร่วังช้าง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
24-25 มิถุนายน 2560 วัดคลองเปล ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
29 มิ.ย-7 ก.ค.2560 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
30 มิถุนายน 2560 ตลาดวิถีธรรมสัญจร ณ หน้าบริษัทWild at heart studio.ซ.ลาดพร้าว 94 จ.กรุงเทพฯ 
30 มิถุนายน 2560 กิจกรรมแนะนำแพทย์วิถีธรรม ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ จ.อุบลราชธานี 

เดือนกรกฏาคม
1 กรกฏาคม 2560 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม รพ.สต.แม่คำมี จ.แพร่ 
1-2 กรกฏาคม 2560 ค่ายสุขภาพ ณ โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
1-2 กรกฏาคม 2560 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ พุทธสถานศาลาอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 
1-2 กรกฏาคม 2560 บูทแพทย์วิถีธรรม ณ วัดลาวพุทธวงค์ VA20119 USA 
3-4 กรกฏาคม 2560 ค่ายสุขภาพ ณ พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 
5-13 กรกฏาคม 2560 สวนป่านาบุญ 3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
5-14 กรกฏาคม 2560 บูทแพทย์วิถีธรรม เทศบาลชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
 7 กรกฏาคม 2560 จัดตลาดศิริราชวิถีธรรม จ.กรุงเทพ 
9 กรกฏาคม 2560 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนฯ 8006 laurelgrove ave N.hollywood, CA91605 USA 

12-20 กรกฏาคม 2560 ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฏก ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน 


เดือนธันวาคม

 ติดตามตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมได้ที่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น